Schizofrenie a kampaň Jsem jako ty – Schizofriends.cz

O schizofrenii v kostce

Schizofrenie je duševní nemoc, jejíž obtíže mají takovou intenzitu, že plně prostoupí život pacienta a výrazně jej ovlivňují. Pro takového člověka je pak velmi obtížné rozhodnout, co je skutečné a co nikoliv. Klasickými příznaky schizofrenie jsou bludy a halucinace. Nemocní mají často pocit, že se v jejich okolí vyskytují lidé, kteří usilují o jejich život, představy, že jiné osoby mohou číst jejich myšlenky a ovlivňovat tak jejich život. Pacienti často slyší divné hlasy, či vidí neexistující věci a osoby. Pod vlivem těchto projevů pak nemocní i jednají, což jim působí mnohé problémy.

 

Jednoznačná příčina vzniku schizofrenie není dosud známá, vlivy, které se podílí na jejím propuknutí, jsou dědičnost a psychosociální faktory, zejména prostředí, ve kterém pacient vyrůstá. Schizofrenie nevzniká ze dne na den, příznaky nemoci se projevují i několik měsíců před jejím akutním propuknutím. Onemocnění může vzniknout v dětství, ale také ve starším věku. Nejčastěji se však schizofrenie projevuje ve věku 15-19 let.

 

První projevy nemoci, jako je úzkost, podrážděnost, vztahovačnost, nesoustředěnost apod. jsou v tomto věku mnohdy mylně přičítány postpubertálním projevům. Obtíže však pozvolna narůstají, až vyústí v propuknutí nemoci. Rodina a blízcí jsou proto první, kdo může včas odhalit první příznaky nemoci.

 

Schizofrenie je nemoc – nemoc, která se dá léčit!

 

Léčba i tak závažného onemocnění, jakým schizofrenie je, ale pokročila a stále postupuje. Mnozí pacienti, kteří se léčí a spolupracují s lékaři, mohou žít prakticky normálním životem. Důležitou součástí léčby jsou antipsychotika. V současné době je možné jejich podávání formou tablet nebo injekcí. Oboje má ovšem svá pro a proti.

 

Problémem při užívání tablet je fakt, že přibližně u poloviny pacientů hrozí, že je samovolně vysadí. Injekční léčba tedy pomáhá pacientům zbavit se nepříjemného pocitu z častého kontrolování, zda si léky vzali. Pravidelné docházení na dlouhodobě působící injekce navíc výrazně snižuje výskyt hospitalizací a dobu jejich trvání. V prvé řadě ale záleží na pacientovi, jak na léčbu reaguje a jak spolupracuje, důležitý je také postoj rodiny pacienta, jeho přátel a samozřejmě velký vliv má též ošetřující lékař.

 

Jak vypadá schizofrenie? Unikátní video vytvořené ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN Praha ukazuje jednotlivé typy schizofrenie,  její příznaky, ale také možnosti léčby. 

 

Podívejte se, jak vnímá svět pacient se schizofrenií. Video pochází z kamionu schizofrenie, který jste mohli vidět v Praze u příležitosti zahájení Světového psychiatrického kongresu v roce 2012.

 

 

Více o schizofrenii se můžete dozvědět na www.schizofrenie24x7.cz.