Schizofrenie a kampaň Jsem jako ty – Schizofriends.cz

Výstava „Jsem jako ty“

Od začátku bylo cílem putovní výstavy přiblížit schizofrenii prostřednictvím umění co nejširší veřejnosti, a proto jsme se rozhodli neukrývat výstavu za zdi galerií, ale zpřístupnit ji co nejvíce lidem na místech, kde se setkávají – v obchodních centrech velkých měst. První rok putování tak byla výstava k vidění zejména ve velkých městech – v Praze, Brně, Ostravě…

 

Po úspěchu prvního ročníku jsme se proto rozhodli v putování pokračovat. A protože jsme i nadále chtěli, aby byla výstava dostupná co nejvíce lidem a zejména pak těm, kterým může být zdrojem inspirace a pomáhat v jejich boji s duševním onemocněním, rozhodli jsme se k netradičnímu kroku a nabídli výstavu k zapůjčení. Výstava se tak dostala například do Poličky, Zlína, Karlových Varů, nebo do Kroměříže.

 

Po celou dobu putování výstavy se mohla veřejnost seznámit s výtvarným uměním Art Brut a poezií lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Návštěvníci si mohli prohlédnout celkem 57 obrazů a básní od 27 autorů z různých koutů republiky. Naším cílem bylo ukázat, že pacienti se schizofrenií jsou jako my –  jejich svět je stejný a zároveň jiný než ten náš.

 

„Je pravda, že u lidí trpících schizofrenií pozorujeme zvýšenou citlivost vnímání a často expresivní výtvarný projev. Když se na obraz podíváme, „má sílu“. Jediným úmyslem autora je vydat ze sebe emoce, vlastní pocity. Jejich tvorba není motivována komerčními zájmy, či snahou uspět, tvoří sami pro sebe, aby ze sebe dostali to, co v nich je. To je hodnota sama o sobě. Jsou to lidé, kteří jsou vystaveni vysokému vlivu nemoci, díky níž se noří do paralelních světů, což je na druhou stranu nesmírně zatěžuje v konfliktech se světem skutečným. Léčba nemoci pak toto vidění často neutralizuje, konflikty ve vnímání skutečnosti se zmírňují, nastupují vlny únavy, ztráty některých vjemů a prožitků.

 

Pokud se schizofrenik umělecky vyjadřuje, pak jeho dílo často představuje volání o pomoc. Jeho zážitky prostě přerůstají možnosti jednoho těla a duše. Obrací se svým dílem ke společnosti, aby mu pomohla. To jsou právě ty obrazy, ze kterých, jak často říkáme, čiší nemoc, a které nás zatěžují. Jiná skupina schizofreniků dokáže ve svých obrazech nemoc částečně potlačit výrazem nové harmonie. Vznikají tak obrazy, které nesou stopy vnitřního zápasu a dynamiky. Vrcholu pak dosahují ti schizofrenici, kteří ve svém díle dokážou vytvořit novou harmonii, “ uvedl Ing. Arch. Milan Jíša, kurátor výstavy.

 

Výstava od začátku putování v roce 2013 navštívila více než dvacet míst v České a Slovenské republice a viděly ji tisíce lidí. Děkujeme všem, kteří výstavu podpořili a přispěli tak k lepší informovanosti o tomto duševním onemocnění.

Fotogalerii z výstavy si můžete prohlédnout zde.